Thursday, May 31, 2012

Eesti RahvapillidMis on rahvapill? Üsna selgelt on muusikariista ja rahvapilli mõiste 1974.a kokku võtnud sloveenia etnomusikoloog Julian Strajnar:“ Muusikariistaks peame iga eset, millel võime teadlikult tekitada helisid, mis esindavad meile muusikat selle sõna kõige laiemas tähenduses. Kui pilli kasutatakse igapäevaelus mitmesuguste rahvakultuuri ilmingute saateks, peame seda rahvapilliks, seda isegi siis, kui see on ostetud, valmistatud tehases või laenatud naabruses elavalt etniliselt rühmalt. Pilli tarvitus on meile esmajärgulise tähendusega.“

Eesti rahvapillideks on tavaliselt peetud maarahva kasutuses olnud pille ja muid helitekitamisvahendeid.

Veel kuni 20. sajandi algupooleni oli pillimäng valdavalt meeste ala, naisi ei peetud niisugusele tegevusele sobivaks.

Pille saab liigitada kasutusala ja helitekitamise järgi.

Laias laastus võib eesti rahvapillid jagada nelja rühma: puhkpillid, keelpillid, lõõtspillid ja löökpillid.

No comments:

Post a Comment