Thursday, May 31, 2012

Puhkpillid

                               

Puhkpillid on kõige arvukam pillirühm eesti rahvapillide seas. Heli tekitamise printsiibi järgi võib eesti rahvalikud puhkpillid jagada kolmeks: flöödi tüüpi, klarneti tüüpi, trompeti tüüpi.

Flöödi tüüpi puhkpillid on kõik erinevad vilepillid. Näiteks: pajupill, vilepill, putkepill.

Klarneti tüüpi puhkpillid on kõrrepill ja roopill. Need valmistati vastavalt viljakõrrest või pilliroost. Neile lõigati peale keeleke, mis võnkudes andis heli. Need pillid võimaldasid mängida üsna keerulisi viise. Roopillist on välja arenenud eesti kõige tuntum puhkpill - torupill. Torupill koosneb tuulekotist ja torudest. Tuulekott valmistati saartel ja randades harilikult pargitud hülgemaost, sisemaal mõne suurema looma maost, põiest, koera- või kitsenahast.

Trompeti tüüpi puhkpillid on igasugused sarved ja pasunad. Näiteks karjasarv ja karjapasun.

No comments:

Post a Comment