Thursday, May 31, 2012

Rahvamuusika ajalugu


Traditsiooniline eesti muusikakultuurEesti rahvamuusika ajalugu ulatub teadaolevalt kahe-kolme aastatuhande taha. Just umbkaudu nii vanaks loetakse eesti vanema rahvalaulu – regilaulu – vormi. Võimalik, et sellesse aega on tagasi viidavad ka vanimad regilauluviisid – sageli vaid 4-5 noodi ulatuses liikuvad lihtsad meloodiajoonised.

Vanasti lauldi ning tehti muusikat peamiselt lõbu, meelelahutuse ja ürituste jaoks. Laulmine võis inimesi aidata meelt muuta, või õpetada neile vanu tarkusi, mida anti põlvest põlve edasi.

Tehti veel muusikat tantsimise jaoks, et hoida rütmi tantsu ajal ja et oleks lõbusma kaasa elada tantsu tegevustele.

No comments:

Post a Comment